Lønberegner for ansatte i kommuner og regioner
Stillingen

 


   

   

 
Ansættelsesmyndighed spm

Angiv om du er ansat i en kommune eller en region

Arbejdskommune spm

Vælg den kommune, hvori din arbejdsplads er beliggende

Stillingsbetegnelse spm

Vælg den stillingsbetegnelse, som du ønsker beregningen foretaget for.

Listen indeholder alle de stillingskategorier og stillingsbetegnelser, der er indeholdt i Socialpædagogernes overenskomster med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Erfaring (mdr) spm

Du skal kun indtaste oplysningerne i felterne, hvis du er ansat i en basisstilling, som socialpædagog, faglærer, hjemmevejleder eller værkstedsassistent, eller hvis du er ansat som lærer eller omsorgs- eller pædagogmedhjælper.

Din erfaringsdato vil normalt fremgå af din lønseddel.

Udgangspunktet for erfaringsdatoen er som udgangspunkt 1. måned, hvor du får (fast)ansættelse efter endt uddannelse. For omsorgs- og pædagogmedhjælpere 1. måned, hvor du blev ansat som omsorgs- eller pædagogmedhjælper.

Såfremt du i en eller flere perioder ikke har haft arbejde indenfor området rykkes erfaringsdatoen fra 1. ansættelse med det antal måneder, hvor du har været væk fra faget.

Ugentligt timetal spm
Lokalt fastsat grundløn som løntrin spm

Anvendes kun ved lønberegning for ledere og forstandere om fattet af lederoverenskomsten, og hvis grundløn er fastsat lokalt.

Det lokalt aftalte grundlønstrin indtastes.

Lokalt fastsat grundløn som tillæg spm

Anvendes kun ved lønberegning for ledere og forstandere om fattet af lederoverenskomsten, og hvis grundløn er fastsat lokalt.

Det eventuelt lokalt aftalte grundlønstillæg indtastes i årligt grundbeløb 31/3 2000-niveau.

Lokalt aftalt kvalifikationsløn som løntrin spm

Indtast det samlede antal løntrin, der lokalt er aftalt som kvalifikationsløn.

Hvis kvalifikationsløn ikke gives som løntrin, men som tillæg indtastes det i feltet "Lokalt aftalt kvalifikationsløn givet som tillæg".

Bemærk: Centralt aftalt kvalifikationsløn (det bløde anciennitetsforløb for ansatte i basisstillinger samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere) skal ikke indtastes, da det automatisk indregnes på baggrund de indtastede oplysninger i feltet "Antal måneders beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen".

Lokalt aftalt kvalifikationsløn som tillæg spm

Indtast lokalt aftalt kvalifikationsløn, der gives i form af tillæg.
Tillæg skrives i årligt grundbeløb 31/3 2000-niveau.

Programmet regulerer selv tillægget, så det i lønberegningen indgår med den aktuelle værdi. Tillæg vil fremgå af ansættelsesbrevet og/eller af aftaler om kvalifikationsløn.

Der plads til indtastning af 3 forskellige tillæg. Hvis du - eller den person, du udfører beregningen for - oppebærer flere kvalifikationstillæg lægges tillæggene sammen før indtastning.

Lokalt aftalt funktionsløn som løntrin spm

Indtast det samlede antal løntrin, der lokalt er aftalt som funktionsløn.

Hvis funktionsløn ikke gives som løntrin, men som tillæg indtastes det i feltet "Lokalt aftalt funktionsløn givet som tillæg".

Lokalt aftalt funktionsløn som tillæg spm

Indtast lokalt aftalt funktionsløn, der gives i form af tillæg.

Tillæg skrives i årligt grundbeløb 31/3 2000-niveau.

Programmet regulerer selv tillægget, så det i lønberegningen indgår med den aktuelle værdi.

Tillæg vil fremgå af ansættelsesbrevet og/eller af aftaler om funktionsløn.

Der plads til indtastning af 3 forskellige tillæg. Hvis du - eller den person, du udfører beregningen for - oppebærer flere funktionstillæg lægges tillæggene sammen før indtastning.

Udligningstillæg som løntrin spm

Indtast antallet af løntrin, der gives som udligningstillæg.

Anvendes kun, hvis man fortsat oppebærer et udligningstillæg.

Udligningstillæg fremkom ved overgangen til ny løn eller i forbindelse med overgang fra ansættelse i et amt til ansættelse i en kommune. Udligningstillæg gives for at sikre fastholdelse af hidtidig løntrinsindplacering.

For de flestes vedkommende er udligningstillægget konverteret til funktions- eller kvalifikationsløn.

Overgangstillæg som løntrin spm

Indtast antallet af overgangstillæg (normalt 1 eller 2 løntrin).

Overgangstillæg oppebæres alene af personer, der var ansat ved overgangen til Ny Løn den 1. april 1998.

Tillæg 31-3-2000 niveau spm

Her angives ikke pensionsgivende tillæg.

Tillæggene angives i årligt grundbeløb pr. 31.03.2000. Eksempelvis 15400.

Tillægget vil i lønberegningen og lønsammensætningen indgå som en central aftalt løndel.

Rapportperiodens start spm

Vælg måneden som du ønsker beregningen skal starte fra.

Rapportperiodens slut spm

Vælg måneden som du ønsker beregningen skal slutte - den valgte måned medtages i beregningen.

Lønberegningen spm

Beregningsresultatet vises i rapportvinduet under knappen.

Sammensætning spm

Tillæg er angivet i månedligt grundbeløb pr. 31-03-2000 niveau.

Lokalt aftalt kvalifikationsløn

   

           
Lokalt aftalt funktionsløn

   

           
Diverse tillæg

   

   

   
Rapportperiode


Vis lønrapporter